Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.01.2020 23:30:21 

To‚ co tady uvádím‚ jsou mé poznatky.  Marta

Shamballa 1024‚ zasvěcení

 

Shamballa 1024

Shamballa 1024 je multidimenzionální způsob léčení. Je to sloučené působení energie, která oživuje a tvoří - reiki, je to znovupoznání jednoty sebe sama se vším stvořeným, je to spolupráce s bytostmi Světla. Větší část tohoto systému pochází ze zaniklé Atlantidy. Informace o ní byla tisíce let ztracená. Ale kdo byl jednou naladěn na paprsek Reiki, je na něj naladěn jednou provždy.

Země se mění, v rámci vibračního vzestupu z třetí dimenze do čtvrté a páté dimenze můžeme mluvit o „vzestupu planety a nás“. Je čas, abysme si vzpomněli a pomohli Zemi tak, že budeme léčit a harmonizovat sebe i ostatní pomocí energie, která je znovu aktivovaná. Pokud se budeme ubírat do Světla, osvobodíme se od strachu a nemocí a vzestoupíme spolu s naší platenou.

První část systému channeloval John Armitage jako sdělelení bytosti Mistra St.Germaina roku 1996. Na jiném sezení v Tokiju tato bytost prohlásila toto: 

Germaine, uvědomělá energie, prohlašuje, že "jeho" působení přichází za sféry jednoty, která nemá přesně vymezenou hustotu ani prostorový rozměr. Termím "germaine" znamená "příznačná důležitost (signifikant relavance)" nebo "přicházející ze stejného zdroje (coming from the same source)". Germaine si vybral tento výraz, aby vyjádřil kvalitu své energie. Ani muž ani žena, pozoruje náš vývoj směřující ke ztotožnění se s ním "nyní", když jsme započali proces psychické, emocionální a duchovní integrace, která nás vede opět do Zdoje Všeho.

Systém se stále doplňuje. V první vlně bylo předáno 22 symbolů – 22 je mistrovské číslo. Později byly předány další symboly, celkem 352 symbolů stejně jako je dnů v kosmickém roce. V roce 2003 byly channelovány další symboly na celkový počet 1024 – je to binární číslo 2 na 10tou. Podle tohoto čísla a podle mystického města, do kterého se většina z nás, kdo jsou zasvěcení do této energie, vrací pro radu a pomoc, se učení tohoto systému jmenuje Shamballa 1024. V průběhu práce s energiemi Shamballa 1024 se naučíte stáhnout si nové a vyšší energie než jaké jste schopni přijmout ve chvíli samotného zasvěcení. Tak se sami můžete nechat svými průvodci zasvětit do Shamballa 2002 nebo Shamballa 3110.

Toto zasvěcení je vhodné pro ty, kdo už s energiemi pracují. Pokud ovládáte základní postupy léčení pomocí reiky, je možné zasvěcení provést i na dálku. 

Součástí zasvěcení je manuál.


Stupeň 1. + 2. obsahuje spolu 512 symbolů, cena 2000,- Kč

Stupeň 3. obsahuje dalších 256 symbolů, cena 2000,- Kč

Stupeň 4. obsahuje zbylých 256 symbolů a je doplněn certifikátem, cena 3000,-Kč

Termín a způsob zasvěcení domlouvám se zájemci individuálně.

TOPlist